Kapag puno na ang timba, lahat ng ini-aapaw nito, nasasayang. Parang pag-ibig lang…lahat ng umaapaw, natatapon at nasasayang. :((

You are at your worst for the last two (2) two weeks but why does I still want you in my life?

No matter how hard you throw me stones of pains and razor me with pinky scissors of heartaches, I still bare with it.

I then realized that teka muna, bakit ganoon? It seems like you are something to me…

…kasi kung ordinaryong lalaki ka lang sa buhay ko, if you would be at your worst, it must be as easy as 1, 2, 3 for me to walk away.

BUT HOW COME I JUST CAN’T? :((

And how come you are now acting as if I make the wrong move?

Prove me right, please.

Bato bato sa langit, ang tamaan siguradong masasaktan.

Advertisements